Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Veteranudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s veteranarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget udtager spillere til internationale turneringer som EM og VM og laver budget for spillernes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Mikael Thobo

Holdleder, Veteranherrer 50+

Estelle Dehn-Christoffersen

Holdleder, Veterankvinder

Søren Ørding

Landstræner