Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Ungdomsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s ungdomsarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget arbejder med projekter for unge og samarbejder med eliteudvalget omkring juniorer på landsholdet.

Mads Fuglsang

Bestyrelsesmedlem

Mads Fuglsang (Birdie) Hvem er du? Som Turismeøkonom har jeg...

Christian Nybroe

Kasserer

Jeg er partner og IT Ingeniør i, et mindre IT...

Pau

Suppleant

Søren Ørding

Landstræner

Morten Lund

Holdleder