Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Turneringsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s turneringssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget planlægge og koordinerer ranglisteturneringer for hele året, samt DM for alle aldersgrupper.

Frederik Bentler

Næstformand

Jeg hedder Frederik Bentler. Venner kalder mig Frede, og padelfolk...

Lasse Vedersø

Bestyrelsesmedlem

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent,...

Christian Nybroe

Kasserer

Jeg er partner og IT Ingeniør i, et mindre IT...