Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Lasse Vedersø

Bestyrelsesmedlem

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent,...

Mads Fuglsang

Bestyrelsesmedlem

Mads Fuglsang (Birdie) Hvem er du? Som Turismeøkonom har jeg...

Christian Nybroe

Kasserer

Jeg er partner og IT Ingeniør i, et mindre IT...

Pau

Suppleant

Marianne Rasmussen

Holdleder, Kvinder

Mikael Thobo

Holdleder, Veteranherrer 50+

Estelle Dehn-Christoffersen

Holdleder, Veterankvinder

Esben Hess-Olesen

Holdleder, Herre