For ranglisteturneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF) vil følgende være gældende.

Der er 3 anerkendte formater for ranglisteturneringer.
1. Cup format
Også kaldet vind eller forsvind. Point tildeles på helt normal vis, som beskrevet i afsnittet ranglistepoints. Dette format kombineres ofte med en “bonusturnering” for at sikre at alle par får min. 2 kampe.

2. Puljespil som del af hovedturneringen og cup format som slutspil
Formatet giver flere betydende kampe i puljespillet og ender altid ud i et slutspil i cup format. Dette format kan benyttes hvis der er 6 eller flere par. Der skal min. være 3 og maks. 5 par i hver pulje. Der kan kun være 2, 4 eller 8 puljer.
Der kan gå 1 eller 2 par videre fra hver pulje. De par der ikke går videre fra puljespillet får point deres placering i puljen.

3. Puljespil med 1 pulje
Dette format bruges kun ved turneringer med meget få deltagere. Det skal være en pulje med maks. 6 par.  Alle par spiller mod alle.

Andre formater kan accepteres, hvis formatet er godkendt ved direkte henvendelse til DPFs turneringsudvalg

Tidsforbrug

Det anbefales at sætte følgende tider af til hver kamp:

Ranglistepoints gives ved turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF). Disse turneringer opdeles i kategorier. Kategorien afgør hvor mange point der spilles om.

Turneringer laves til specifikke køn og aldersgrupper, og ranglistepoint tildeles til ranglisten for den aldersgruppe og evt. køn.
Det vil sige at en U14 spiller som deltager i en herre senior turnering får de rangliste points der hører til den turnering og de optjente point vil blive registreret på herre senior ranglisten. Hvis en kvinde deltager i en herreturnering vil de optjente point ligeledes blive registreret på herre ranglisten.

Ranglistepoint reguleres hver mandag kl. 03:00(CET). Ranglistepoints gælder i 1 år.
Ranglistepoints kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

1. Cup format

I hovedturneringen tildeles point når spilleren bliver slået ud. Taber man f.eks. semifinalen i en kat. A turnering får man 200 point.
I kvalifikationsturneringer, ligegyldigt om det er cup eller puljespil, bliver point tildelt pr. sejr.

1. Placeringen udregnes ud fra parrets samlede antal points.
2. Bonusturneringer ved cup format
Dvs. turneringer for spillere der taber første kamp i hovedturnering(cup format), giver ligeledes rankingpoints. Disse points beregnes som 10% af hvad en tilsvarende placering ville have givet i hovedturneringen. Spillerens samlede point er altså summen af optjente point i både hoved- og bonusturnering.

3. Puljespil som del af hovedturneringen og cup format som slutspil

Point i puljerne fordeles efter følgende nøgle:

Point i den afsluttende hovedturnering fordeles som i cup format.

4. Puljespil med 1 pulje

Dette format bruges kun ved turneringer med meget få deltagere. Det skal være en pulje med maks. 6 par.  Alle par spiller mod alle.
Point i puljerne fordeles efter følgende nøgle:

5. Kvalifikationsturneringer

Ligegyldigt om det er cup eller puljespil, bliver point tildelt pr. sejr.

6. Monrad turneringer

I Monrad turneringer får alle spillere en placering og point tildeles derfor efter følgende skema:

Vær opmærksom på at 9. pladsen belønnes for 3 sejre mod 8 pladsens ene sejr i første kamp.

7. Holdturnering(DPF Liga)

Der optjenes ranglistepoints til den danske rangliste ved at deltage i holdturneringen. Point fordeles efter følgende skema:

8. DPF par liga

Der optjenes ranglistepoints til den danske rangliste ved at deltage i par ligaen. Point fordeles efter følgende skema:

9. Internationale ranglistepoints

Der kan optjenes point i internationale turneringer til den danske rangliste. Ved turneringer med ranglistepoint til flere ranglister, f.eks. den danske og FIPs rangliste, vælges den rangliste der giver flest point.
Følgende forbunds turneringer omregnes til danske rangliste points:

1. Spilleren er selv ansvarlig for, at underette og fremsende dokumentation om optjente points, senest 14 dage efter turneringen er afsluttet, til turneringsudvalget.

Turneringsudvalget fastsætter omregningsfaktoren for et forbund seneste 14 dage efter et resultat er indberettet.

I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:
1. Indbyrdes match.
2. Størst positiv forskel i partiscore inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
3. Flest vundne partier i alle kampe inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
4. Matchtiebreak.

Alle spillere skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Licensen købes enten som privat person eller gennem en klub eller idrætsforening, som er medlem af DPF.
Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her
Alle spillere der indløser licens indgår automatisk i DPFs nationale rangliste som opdateres løbende. Læs evt. mere om ranglisteregler mm. her.

I nogle turneringer er der alderbegrænsninger. Det kan f.eks. være U16 eller 45+ veteran. I begge tilfælde skal spilleren have, eller opnå, den adgangsgivende alder i det år turneringen afvikles. Årgangssystemet er beskrevet i detaljer her.

I alle turneringer seedes 25% af spillere ud fra placeringen på ranglisten. Seedning bruges for forhindre at de, på papiret, bedste møder hinanden i starten af turneringen. Alle andre spillere placeres ved lodtrækning.

Wildcards kan benyttes til alle turneringer.
Wildcards bruges oftest til klubbens egne lavere rangerede spillere.
Maks. antal wildcards udgør 25% af deltagerantallet for hver kategori. Antallet af wildcardpladser deles ligeligt mellem DPF og arrangøren. Wildcards tildeles før lodtrækningen foretages.
Wilcardspillere skal ligesom alle andre spillere have en gyldig spillerlicens for at deltage.

Kommer du ikke direkte med i en turnering, bliver du sat på en prioriteret reserveliste og har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud. Turneringsarrangøren kontakter typisk reserver direkte, men det er som spiller dit eget ansvar at holde øje med listen.

Spillere kan frasorteres, hvis de er for højt rangeret til at spille en given kategori.
Frasorterede spillere kan ikke komme ind i turneringen på et wildcard.

Deltagergebyr opkræves af turneringsarrangøren enten forud for turneringen eller ved fremmøde. En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
Turneringsarrangørerne kan opkræve betaling, så snart man fremgår af den officielle udsendte deltagerliste – også selv om man indsættes en reserve.

Afbud skal ske skriftligt til turneringsarrangøren. Afbud senere end 48 timer før turneringsstart betragtes som for sent afbud. For sene afbud eller udeblivelser uden afbud kan udløse karantænepoint.

Hvis en spiller melder for sent afbud, vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint.
Hvis en spiller udebliver fra en kamp og ikke har indgivet afbud, vil spilleren blive sanktioneret med 10 karantænepoint.
Hvis spilleren er alvorligt syg eller er kommet til skade, og har en lægeerklæring der fremsendes til turneringsarrangøren inden turneringsstart, er der ingen karantænepoint.

Typisk en uge før turneringsstart vil lodtrækning og program blive udsendt. Mange turneringsarrangører sender en mail, når programmet er klar, men det er spillerens eget ansvar at holde øje med programmet
og ændringer hertil.

Alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret padeltøj, som fx. t-shirt, polo-shirt, shorts, nederdel, tennissko. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

Padel spilles som double. Når turneringen er startet kan sammensætningen af parret ikke ændres undervejs i turneringen

I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv – på hver sin banehalvdel. Det er vanskeligt at dømme – men gør dit bedste og vær fair. I langt de fleste kampe er der ingen problemer, men pas på med ikke at lade dig farve af, hvad du ønsker bolden er. Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’. Når bolden er ude, må der ikke opstå tvivl. Sig også stillingen klart og tydeligt før hver serv. Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringensarrangøren eller dommer inden problemerne bliver for store.

Det er forbudt spillere at anvende enhver form for doping. Der henvises til Anti Doping Danmark for
nærmere beskrivelse af dopingreglerne.

På banen er du alene. Du må under kampen ikke modtage gode råd mv. fra forældre, trænere eller andre, der står uden for banen. Selvfølgelig må der klappes og jubles osv., men ikke coaches i nogen form. Det kan – på lige fod med dårlig opførsel – blive påtalt af turneringsledelsen.

Spillere skal fremvise god opførsel både på og uden for banen. Lad være med at råbe, komme med nedværdigende attituder. Spark, slå eller bank ikke dit bat ikke ind i inventaret på banen. 
Hvis du opfører dig dårligt, risikerer du at få en advarsel.

Stroppen på battet skal altid være om håndleddet under spil.
Smid ikke dit bat og skyd ikke bolde efter modspilleren.
Sikkerhedsovertrædelser medfører tab af parti. Anden gang er det tabt sæt. Tredje gang er det tabt kamp.