For turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF) vil det følgende være gældende.

Turneringsformater

Der er 3 anerkendte formater for ranglisteturneringer.

 1. Cup format, også kaldet vind eller forsvind. Point tildeles på helt normal vis, som beskrevet i afsnittet ranglistepoints. Dette format kombineres ofte med en “bonusrunde” for at sikre at alle par får min. 2 kampe.
 2. Puljespil som del af hovedturneringen og cup format som slutspil. Dette format kan benyttes hvis der er 6 eller flere par. Formatet giver flere betydende kampe i puljespillet og slutter af med cup formatet.
  Alle par i puljespillet er sikret point(Deltager point) svarende til det antal point man min. ville have opnået ved en tilsvarende cup format turnering.  F.eks. ved 10 par i en kat. A turnering ville man have startet cup formatet med 1/8 finaler som giver 80 point.
  I dette eksempel laver vi 2 grupper med 5 par i hver. Fra hver gruppe går 2 par videre. Det vil sige at cup turneringen(Cup start point) starter ved semifinaler som i Kat. A giver 200 point.
  Hver vunden kamp i puljen giver  (“Cup start point” – “Deltager point”)/(“Antal deltagere”-1). I vores eksempel ved puljespil med 5 deltagende par i kat. A giver hver sejr altså (200-80)/(5-1)=40 point. (Point rundes ned).
  Normale point i cup turneringen fratrækkes “Cup start point”. Det vil sige at finalesejr i vores eksempel giver 400-200=200 point og en tabt finale giver 280-200=80 point.
  Opsummering: Alle deltagere i puljespillet får altså 80 point for at deltage og 40 point for hver vunden kamp. Vinder man alle kampe i puljen får man 200 point med sig fra puljen og får yderligere 200 point hvis man vinder finalen i den efterfølgende cup turnering.
 3. Puljespil. Dette format bruges kun ved turneringer med meget få deltagere. Det skal være en pulje med maks. 5 par.  Alle spiller mod alle.
  Alle par i puljespillet er sikret point(Deltager point) svarende til det antal point man min. ville have opnået ved en tilsvarende cup format turnering.  F.eks. ved 4 deltagende par i en kat. A turnering ville man have startet cup formatet med semifinaler som giver 200 point.
  Hver vunden kamp i puljen giver (“Vinder point” – “Cup start point”)/(“antal deltagere”-1). F.eks. ved puljespil med 4 deltagende par i kat. A giver hver sejr (400-200)/(4-1)=66 point. (Point rundes ned)

I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:

  1. Indbyrdes match.
  2. Størst positiv forskel i partiscore inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
  3. Flest vundne partier i alle kampe inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
  4. Matchtiebreak.

Ranglistepoints

Ranglistepoints i Danmark baseres danske turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF). Disse turneringer opdeles i kategorier som afgør hvor mange point der spilles om.

I hovedturneringen tildeles point når spilleren bliver slået ud. Taber man f.eks. semifinalen i en kat. A turnering får man 200 point.

I kvalifikationsturneringer, ligegyldigt om det er cup eller puljespil, bliver point tildelt pr. sejr.

Kat. A Vinder Finalist
2 par
(70%)
Semi
4 par
(50%)
Kvart
8 par
(30%)
1/8
16 par
(20%)
1/16
32 par
(10%)
Kval. sejr
(4 %)
Sign up
bonus
Hvem kan deltage
WPT/FIP World Padel Tour(WPT) point ganges med faktoren 901.
DM 500 350 250 150 100 50 20 0 Kun for de bedste
Kat. A 400 280 200 120 80 40 16 0 Kun for de bedste
Kat. B 200 140 100 60 40 20 8 0 For alle, undtagen top 202
Kat. C 100 70 50 30 20 10 4 0 For alle, undtagen top 402
1. Spilleren er selv ansvarlig for, at underette og fremsende dokumentation om optjente points, senest 14 dage efter turneringen er afsluttet, til turneringsudvalget.
2. Placeringen udregnes udfra parrets samlede antal points.

Bonusturneringer, dvs. turneringer for spillere der taber første kamp i hovedturnering, giver ligeledes rankingpoints. Disse points beregnes som 5% af hvad en tilsvarende placering ville have givet i hovedturneringen.

Ranglistepoints kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft. Ranglistepoints gælder i 1 år.

Spillerlicens

Alle spillere skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Licensen købes enten som privat person eller gennem en klub eller idrætsforening, som er medlem af DPF.
Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her
Alle spillere der indløser licens indgår automatisk i DPFs nationale rangliste som opdateres løbende. Læs evt. mere om ranglisteregler mm. her.

Aldersbegrænsning

I nogle turneringer er der alderbegrænsninger. Det kan f.eks. være U16 eller 45+ veteran. I begge tilfælde skal spilleren have, eller opnå, den adgangsgivende alder i det år turneringen afvikles. Årgangssystemet er beskrevet i detaljer her.

Seedning

I alle turneringer seedes 25% af spillere ud fra placeringen på ranglisten. Seedning bruges for forhindre at de, på papiret, bedste møder hinanden i starten af turneringen. Alle andre spillere placeres ved lodtrækning.

Wildcards

Wildcards kan benyttes til alle turneringer. Det vil sige, at turneringsarrangøren har frie pladser, som de kan benytte til alle, der måtte være berettiget til at spille den pågældende turnering – også selv om de ikke er tilmeldt i forvejen.
Pladserne bruges oftest til klubbens egne lavere rangerede spillere.
Antal WC afhænger af deltagerantal. WC tildeles før lodtrækningen foretages.
Wilcardspillere skal ligesom alle andre spillere have en gyldig spillerlicens for at deltage.

Reserver

Kommer du ikke direkte med i en turnering, bliver du sat på en prioriteret reserveliste og har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud. Turneringsarrangøren kontakter typisk reserver direkte, men det er som spiller dit eget ansvar at holde øje med listen.

Frasorterede

Spillere kan frasorteres, hvis de er for højt rangeret til at spille en given kategori.
Frasorterede spillere kan ikke komme ind i turneringen på et wildcard.

Betaling

Deltagergebyr opkræves af turneringsarrangøren enten forud for turneringen eller ved fremmøde. En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
Turneringsarrangørerne kan opkræve betaling, så snart man fremgår af den officielle udsendte deltagerliste – også selv om der indsættes en reserve.

Afbud

Afbud skal ske skriftligt til turneringsarrangøren. Afbud senere end 48 timer før turneringsstart betragtes som for sent afbud. For sene afbud eller udeblivelser uden afbud kan udløse karantænepoint.

Karantænepoints

Hvis en spiller melder for sent afbud, vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint.

Hvis en spiller udebliver fra en kamp og ikke har indgivet afbud, vil spilleren blive sanktioneret med 10 karantænepoint.

Hvis spilleren er alvorligt syg eller er kommet til skade, og har en lægeerklæring der fremsendes til turneringsarrangøren inden turneringsstart, er der ingen karantænepoint.

Lodtrækning

Typisk en uge før turneringsstart vil lodtrækning og program blive udsendt. Mange turneringsarrangører sender en mail, når programmet er klar, men det er spillerens eget ansvar at holde øje med programmet
og ændringer hertil.

Påklædning

Alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret padeltøj, som fx. t-shirt, polo-shirt, shorts, nederdel, tennissko. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

Afvikling af kampe

I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv – på hver sin banehalvdel. Det er vanskeligt at dømme – især på hard court indendørs – men gør dit bedste og vær fair. I langt de fleste kampe er der ingen problemer, men pas på med ikke at lade dig farve af, hvad du ønsker bolden er. Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’. Når bolden er ude, må der ikke opstå tvivl. Sig også stillingen klart og tydeligt før hver serv. Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringensarrangøren eller dommer inden problemerne bliver for store.

Doping

Det er forbudt spillere at anvende enhver form for doping. Der henvises til Anti Doping Danmark for
nærmere beskrivelse af dopingreglerne.

Coaching

På banen er du alene. Du må under kampen ikke modtage gode råd mv. fra forældre, trænere eller andre, der står uden for banen. Selvfølgelig må der klappes og jubles osv., men ikke coaches i nogen form. Det kan – på lige fod med dårlig opførsel – blive påtalt af turneringsledelsen.

Opførsel

Spillere skal fremvise god opførsel både på og uden for banen. Lad være med at råbe, komme med nedværdigende attituder. Spark, slå eller bank ikke dit bat ikke ind i inventaret på banen. 
Hvis du opfører dig dårligt, risikerer du at få en advarsel.

Sikkerhed

Stroppen på battet skal altid være om håndleddet under spil.
Smid ikke dit bat og skyd ikke bolde efter modspilleren.
Sikkerhedsovertrædelser medfører tab af parti. Anden gang er det tabt sæt. Tredje gang er det tabt kamp.