Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Padel Forbund.

Ordinær generalforsamling finder sted søndag, den 15. december 2019 kl. 18:30 i The Padel Club på Fabriksvej 12 i Slagelse.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning (Kort gennemgang af årets gang).
  3. Forelæggelse af årsrapport(regnskab) til godkendelse.
  4. Behandling af eventuelle forslag.
  5. Valg af næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer(Alex, Erik og Paulina) og en suppleant.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
  7. Valg af revisor.
  8. Forretningsudvalg og sekretær funktion. Se beskrivelser i det fremsendte materiale
  9. Eventuelt

Af hensyn til forfriskninger bedes deltagelse tilkendegivet ved at kontakte os senest torsdag den 12. december 2019.

Materiale til mødet kan hentes her

Vel mødt

Skriv et svar