Ordinære generalforsamling finder sted onsdag, den 12. september 2018 kl. 19:00 i KMDs lokaler på Niels Bohrs Alle 185 i Odense.

Dagsorden i iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning(Kort gennemgang af økonomi og årets gang).
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Behandling af eventuelle forslag.
  5. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Erik Hansen fra Padel Klub København stiller op til den ledige post som bestyrelsesmedlem.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
  7. Valg af revisor
  8. Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med associering med DTF. Der skal opnås min 2/3 flertal for ændringerne.
  9. Eventuelt

Jvf. §11.2 skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være DPFs administration i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.

jvf. §11.3 bliver endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv. offentliggjort på DPFs hjemmeside og sendes til klubberne pr. mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Af hensyn til traktement bedes deltagelse tilkendegivet til Christian Nybroe senest mandag den 10. september 2018.

Vel mødt

Skriv et svar