Ole Egholm, ny formand.

Fredags d. 20. marts 2020 havde vi generalforsamling i Dansk Padel Forbund, og vi fik taget nogle vigtige beslutninger:

• Dansk Padel Forbund skal IKKE nedlægges
• Dansk Padel Forbund overdrager dermed IKKE vitale dele af de internationale medlemsskaber til Dansk Tennis Forbund

På trods af, at forslaget egentlig var stillet af den nu afgående bestyrelse, på initiativ af Dansk Tennis Forbund og DGI, blev forslaget enstemmigt nedstemt.

7 af de 8 medlemsforeninger i Dansk Padel Forbund deltog i generalforsamlingen.

Endvidere valgte vi en ny bestyrelse i Dansk Padel Forbund, der blev som følger:

  • Formand Ole Egholm (nyvalgt)
  • Næstformand Mads Fuglsang (nyvalgt)
  • Kasserer Marina Sarkova (ikke på valg)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er

  • Christian Nybroe (afgående formand, bliver i bestyrelsen)
  • Frederik Bentler, (nyvalgt)
  • Liv Deleuran-Skjold, (nyvalgt)
  • Lasse Vedersøe (ikke på valg).

Dansk Tennis Forbund har fortsat to bestyrelsesposter i Dansk Padel Forbund. Der var enighed om, at vi skal betragte Dansk Padel Forbund som på lige fod med andre forbund med det udgangspunkt, at vi skal sikre et fortsat godt samarbejde mellem forbundene.

Vi har rigtigt meget arbejde foran os i Dansk Padel Forbund. Dels at sikre opbygningen af flere foreninger lokalt, hvor der findes padelbaner, uanset om disse er kommercielle eller ej, dels at skabe et spændende og omfangsrigt turneringsmiljø, der både appellerer til eliten og til motionsspillere, og dels sikre, at vi får bygget padelbaner der sikrer, at padelsporten fremadrettet bliver med meget lettere og billigere tilgang for alle befolkningsgrupper og ikke kun for os, der har råd til det.

Vi har store forventninger til sportens udvikling i Danmark, og med den nytiltrådte bestyrelse har synes jeg personligt, at vi har et rigtigt godt hold på plads, der kan medvirke til at sikre padelsportens fortsatte udvikling i Danmark.

Hvis du vil høre mere, eller endnu bedre byde ind med frivillig arbejdskraft på nogle af de mange projekter vi forhåbentligt kommer til at søsætte, så skriv gerne til mig på ole@pose.dk.

Du kan læse det fulde referatet her.

Skriv et svar