Forventninger til spillere på landsholdet:

 • Står til rådighed for forbundet, når der er landskampe og træningskampe
 • Er en holdspiller som støtter op om holdet ved at være til stede under holdkammeraters kampe og deltage i alle aktiviteter når landsholdet samlet. Herunder briefing, teammøde, spisning mm.
 • Deltagelse i DM.
 • Deltagelse i opvisninger og andre indkaldelser i landsholdsregi.
 • Deltagelse i min. 2 nationale turneringer udover DM.
 • Deltagelse i min. 2 internationale turneringer.
 • Positiv repræsentant for sporten på og udenfor banen – herunder god opførsel og etik.
 • DPF og dets spillere er gæster i de lande, vi besøger, og vi skal derfor til enhver tid respektere landets kultur.

Spillerens økonomi på landsholdet.

Padel er pt. en lille sport i Danmark, og der er endnu ikke penge til at betale rejseudgifter som f.eks. transport, kost og logi i forbindelse med nationale og internationale turneringer og træninger. Dette gælder alle spillere, ledere og trænere som arbejder for Dansk Padel Forbund(DPF).

Anti doping

Dansk Padel Forbund(DPF) tolererer ikke doping i enhver form. Alle spillere som repræsenterer DPF skal følge de til enhver tid gældende anti doping regler fastsat af Anti Doping Danmark. Overtrædelse af reglerne medfører udelukkelse fra landsholdet og alle arrangementer under DPF. Har en spiller lidelser eller sygdomme, der kræver behandling med metoder eller medicin, der er forbudt i henhold til dopinglisten, kan spilleren søge medicinsk dispensation(TUE).
Søg i listen med medicinske præparater her.

DPF anbefaler at alle spillere, ledere og trænere omkring landsholdet gennemfører E-læringsprogrammet “Ren vinder” som lærer idrætsudøvere og støttepersonale det vigtigste om antidoping. Start “Ren vinder” her.

Sponsorater

DPF har lavet en sponsoraftale med Head. Sponsoraftalen dækker paradedragt, spillertøj, bolde, mindre udstyr og rabat på sko og bat.
Det står den enkelte spiller frit for at lave personlige sponsorater. Det vil dog være et krav at den udleverede paradedragt benyttes ved officielle fotos, landsholdspræsentationer og når DPF ønsker det i forbindelse med andre officielle arrangementer. Ligeledes skal det udleverede spillertøj benyttes i forbindelse med alle kampe i DPF regi. Spilleren kan placere tryk fra en personlig sponsor i følge retningslinierne på den udleverede spillertrøje. Alle sponsortryk på spillertrøjer skal godkendes af DPF før trøjen tages i brug.

Rejser

I forbindelse med rejser og ophold med landsholdet til turneringer eller træningslejr skal spillerne sørge for at følgende er bragt i orden og medbragt på rejsen:

 1. Spilleren skal have sat sig grundigt ind i Anti Doping Danmark regler som er beskrevet her.
 2. Gyldigt pas skal altid medbringes til turneringer og på rejser. Selvom det ikke er et krav at man har pas med sig rundt i EU, skal man stadig kunne identificere sig og der er et dansk pas et af de få gyldige ID kort en dansker kan have. Kørekort, sygesikring mm. er ikke gyldig ID. Pas skal også bruges til bekræfte statsborgerskab, som vi kan blive bedt om til landsholdsturneringer.
 3. Alm. rejseforsikring1.
 4. Ulykkesforsikring som dækker sport og hjemtransport1.
 5. Ledere, trænere og frivillige, men ikke spillere, som arbejder for Dansk Padel Forbund er dækket af Dansk Padel Forbunds ansvarsforsikring så længe de udfører arbejde for Dansk Padel Forbund.
 6. Både det gule og blå sygesikringskort

1. Undersøg med dit forsikringsselskab at den dækker deltagelse på landsholdet. Forsikringsselskaberne tolker deltagelse på landsholdet forskelligt. Nogle selskaber ser deltagelse på landsholdet som proffesionel sport, selvom I ikke modtager løn ell., og så kræves der en speciel forsikring.