Svendborg Padel

Svendborg Padel blev medlem d. 7 Maj 2020.
ERIF har 1 padelbane.