Nu hvor 2020 er godt afsluttet har formanden for Dansk Padel Forbund, Ole Egholm, taget statistikbrillerne på og kikket i medlemstallene. Det er der kommet dette skriv ud af.

Dansk Padel Forbund er vokset fra 8 medlemmer ved udgangen af 2019 til 24 medlemsklubber ved udgangen af 2020.

Kort sagt er der vækst på menuen hos medlemsklubberne i Dansk Padel Forbund.

Vi måler sportens udvikling i antallet af spillere, som dog er svært at samle, da ca. 75% af alle danske baner er placeret i privatejede centre, der ikke har pligt til at indberette antallet af spillere eller medlemmer.

Det vi forholdsvis nemt kan måle, er antal baner. Antal baner bruger vi som indikation på i hvilken retning sporten går lige nu og i fremtiden. Padelsportens udvikling i Danmark er eksplosiv, se bare grafen nedenunder. Udviklingen ligner den man ser i Sverige. Stor konstant vækst. Sverige er bare 4-5 år foran hvis man ser på deres kurve.

Antal offentligt tilgængelige baner i Danmark ved udgangen af 2020

Skriv et svar