Det er en ære at blive udtaget til landsholdet og repræsentere Danmark ved internationale turneringer. Hvert år deltager de danske herre- og dameseniorer som minimum i EM eller VM for hold og individuelt.

Landsholdspladser

Landsholdets bruttotrup består af 16 spillere. Disse spillere deltager i alm. periodiske landsholdstræninger. I forbindelse med landskampe udtages spillerne efter behov fra bruttotruppen.

Udtagelsesprocedure

Spillere kan kun blive udtaget til bruttotruppen af Eliteudvalget i samarbejde med landstræneren. Eliteudvalget samles hvert kvartal(januar, april, juli og oktober) for at vurdere nye og eksisterende spillere. Mødetidspunktet er fastsat i DPF aktivitetskalender.

Ved udtagelse til landsholdets bruttotrup vil følgende kriterier blive lagt til grund:

 • Internationale og nationale resultater.
 • Potentiale og engagement.
 • Kemi, respekt og forståelse mellem de enkelte spillere og par.
 • Attitude, indstilling, etik og opførsel, både på og uden for banen.
 • Positiv repræsentant for sporten på og udenfor banen – herunder god opførsel og etik.
 • Professionel adfærd overfor ledelsen, holdkammerater, konkurrenter, officials, samt andre deltagere.
 • Udviser respekt, hjælper og støtter sine holdkammerater i det fælles mål om at opnå succes.
 • Udviser respekt og accept for landstrænerens valg. F.eks spillerkonstellationer og holdopsætning, mm.

Forventninger til spillere på landsholdet:

 • Løbende dygtiggørelse, herunder fokus på forbedrede/nye træningsmetoder.
 • Står til rådighed for forbundet, når der er landskampe og træningskampe
 • Er en holdspiller som støtter op om holdet ved at være til stede under holdkammeraters kampe og deltage i alle aktiviteter når landsholdet samlet. Herunder briefing, teammøde, spisning mm.
 • Deltagelse i DM.
 • Deltagelse i opvisninger og andre indkaldelser i landsholdsregi.
 • Deltagelse i min. 2 nationale stævner udover DM.
 • Deltagelse i min. 2 internationale stævner.
 • Eksemplarisk opførsel i alle henseender, både i og udenfor DPF Regi.
 • DPF og dets spillere er gæster i de lande, vi besøger, og vi skal derfor til enhver tid respektere landets kultur.

Landsholdstruppen vil blive ændret løbende hvis kravene for udtagelsen ikke opfyldes. F.eks i tilfælde af uventede eller uacceptable situationer som påkræver ændringer eller hvis et eller flere af punkterne i “Udtagelsesprocedure” eller “Forventninger til spiller på landsholdet” ikke bliver indfriet af den enkelte spiller.

Statsborgerskab

En spiller skal være dansk statsborger og skal kunne vise gyldige dokumenter som dokumenterer dette. Et gyldigt dokument er f.eks. et pas, men det er et kørekort ikke.  Det er ikke et krav at man bor i Danmark, medmindre man er junior, altså under 18 år.

Hvis spilleren har dobbelt statsborgerskab eller er blevet dansk statsborger indenfor de sidste 3 år, må spilleren kun spille for Danmark hvis:

 • Spilleren ikke har repræsenteret andre lande i internationale turneringer indenfor de sidste 3 år.
 • Spilleren ikke har brugt sit andet statsborgerskab i forbindelse med nationale mesterskaber i sit andet hjemland i indeværende år.