Hvem kan afholde ranglisteturneringer

Alle klubber og centre kan afholde ranglisteturneringer.
For at arrangere en ranglisteturnering skal arrangøren betale 25 kr. pr. deltagende spiller til DPF. Beløbet dækker følgende:

 • Der kan spilles om ranglistepoints. 
 • DPF opretter, i samarbejde med arrangøren, turneringen i DPFs turneringssoftware, tildeler arrangøren admin rettigheder, yder hjælp til opsætning mm., lukker turneringen og fordeler ranglistepoints.
 • Turneringen bliver lagt ind i aktivitetskalenderen på danskpadelforbund.dk
 • Turneringen bliver promoveret på DPFs hjemmeside og facebook.

Krav til ranglisteturneringer

Generelt gælder følgende for en DPF ranglisteturnering:

 • DPF’s turneringssoftware skal benyttes.  
 • Navnet på turneringen skal starte med DPF eller DPT(Dansk Padel Tour). F.eks. “DPF Bullpadel Open”. Dette er for at indikere, alene ved navnet, at det er en ranglisteturnering.
 • Loftshøjden, må på intet sted være lavere end 6 m, over banerne der spilles på.
 • Turneringsbolden skal leveres af Dansk Padel Forbunds boldsponsor.
 • Ved turneringsstart skal banerne have korrekt nethøjde. Fyldet i underlaget skal være jævnt fordelt og i den mængde leverandøren anbefaler for det specifikke underlag.
 • Udendørsturneringer kan kun afholdes i perioden start maj til slut september. Udendørs turneringer planlagt udenfor denne periode skal have en backupplan med et indendørs center
 • En kategori A eller B turnering kan ikke godkendes hvis den er planlagt i samme uge som en allerede planlagt turnering i samme kategori.
 • Turneringen skal være åben for alle spillere, der lever op til de af DPF beskrevne adgangskrav til hver kategori.
 • Der skal min. planlægges med 16 par i herre- og mixkategorier og 8 par i kvindekategorier.
 • Ansøgningen skal være DPF i hænde senest 5 uger før spilledatoen. Ansøgningen sendes til turnering@danskpadelforbund.dk og skal indeholde information om arrangør, turneringstidspunkt og sted.
 • Offentlig tilgængelig indbydelse til turneringen skal sendes turnering@danskpadelforbund.dk og være på klubbens hjemmeside og/eller facebook senest 4 uger før turneringsstart. I indbydelse skal det fremgå hvor og hvornår turneringen starter og hvornår programmet præsenteres.
 • Turneringsprogram skal sendes til alle deltagere senest 3 dage før turneringsstart.
 • Turneringen spilles efter de internationale regler for spillet og spilformerne som findes på det internationale forbunds hjemmeside padelfip.com.
 • Alle spillere danske og udenlandske skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her.
 • Der skal minimum udbydes 8 pladser pr. kategori for både herre og kvinder.
 • Turneringsformen er enten cup eller puljespil.
  Ved cupformatet er der i de fleste turneringer dog en bonusrunde, hvor tabere fra første runde spiller en ekstra cupturnering.
  Ved gruppespil anbefales det at der min. er 3 par i hver gruppe hvorved parrene garanteres min. 2 kampe.