Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Markertingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s marketingssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget forsøger, i samarbejde med DPFs marketingsbureau, at tiltrække sponsorer til både forbund, landshold og enkelte events som turneringer, Clinics, ungdomsarbejde mm.

Frederik Bentler

Næstformand

Jeg hedder Frederik Bentler. Venner kalder mig Frede, og padelfolk...

Mikael Thobo

Holdleder, Veteranherrer 50+