Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Bestyrelsen formulerer og justerer politikken for DPF’s arbejde på nationalt og internationalt plan. Bestyrelsen udstikker også retningslinier og budget for de enkelte udvalg.

Ole Egholm

Formand

Ole Egholm, og ja, nogle kalder mig Pose, og det...

Frederik Bentler

Næstformand

Jeg hedder Frederik Bentler. Venner kalder mig Frede, og padelfolk...

Lasse Vedersø

Bestyrelsesmedlem

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent,...

Daniel Kvist

Bestyrelsesmedlem

Hvem er du? Jeg hedder Daniel Kvist – reagerer hurtigst...

Mads Fuglsang

Bestyrelsesmedlem

Mads Fuglsang (Birdie) Hvem er du? Som Turismeøkonom har jeg...

Christian Nybroe

Kasserer

Jeg er partner og IT Ingeniør i, et mindre IT...

Pau

Suppleant