Powered by ZigaForm version 4.5.5

Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

DPF er associeret med Dansk Tennis Forbund(DTF), hvilket i praksis betyder at DPF og DTF samarbejder om udbredelsen af padel. DPF er et selvstændigt forbund med egen økonomi og uden tilskud fra andre idrætsorganisationer.
Gennem samarbejdet med DTF får DPF også adgang til Dansk Idræts Forbund(DIF). DIF yder rådgivning og har bl.a. også forskellige puljer som DPF kan søge gennem DTF.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 2 DTF repræsentanter

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen.  Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen formulerer og justerer politikken for DPF’s arbejde på nationalt og internationalt plan. Bestyrelsen udstikker også retningslinier og budget for de enkelte udvalg.

Christian Nybroe
Formand/President Christian Nybroe
Alex Handler Laugesen
Næstformand/Vice president Alex Handler Laugesen
Paulina Andreasson
Bestyrelsesmedlem Paulina Andreasson
Alvaro Maldonado
Bestyrelsesmedlem Alvaro Maldonado
Lasse Vedersø
Bestyrelsesmedlem Lasse Vedersø
Kai Holm
Bestyrelsesmedlem(DTF) Kai Holm
Joakim Thörring
Bestyrelsesmedlem(DTF) Joakim Thörring
Thyge Christensen
Bestyrelsesmedlem Thyge Christensen

Marketing & Sponsorer

Markertingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s marketingssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget forsøger, i samarbejde med DPFs marketingsbeureau, at tiltrække sponsorer til både forbund og enkelte events som turneringer, Clinics og ungdomsarbejde.

Christian Nybroe
Formand/President Christian Nybroe
Alvaro Maldonado
Bestyrelsesmedlem Alvaro Maldonado

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s turneringssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget planlægge og koordinerer ranglisteturneringer for hele året, samt DM for alle aldersgrupper.

Alex Handler Laugesen
Næstformand/Vice president Alex Handler Laugesen
Lasse Vedersø
Bestyrelsesmedlem Lasse Vedersø
Esben Hess-Olesen
Esben Hess-Olesen
Nickolai Linde Risgaard Nielsen
Nickolai Linde Risgaard Nielsen
Frederik Bentler
Frederik Bentler

Eliteudvalget

Eliteudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s talent- og elitearbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget udtager spillere til internationale turneringer som EM og VM og laver budget for talent- og elitespillernes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Husein ”Husse” Mehmedovic
Landsholdskonsulent Husein ”Husse” Mehmedovic
Tore Deleuran-Skjold
Holdleder, Herre Tore Deleuran-Skjold
Marianne Rasmussen
Holdleder, Kvinder Marianne Rasmussen

Veteranudvalget

Veteranudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s veteranarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget udtager spillere til internationale turneringer som EM og VM og laver budget for spillernes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Estelle Dehn-Christoffersen
Holdleder, Veterankvinder Estelle Dehn-Christoffersen
Tommy Bay-Hansen
Holdleder, Veteranherrer Tommy Bay-Hansen
Mikael Thobo Larsen
Holdleder, Veteranherrer Mikael Thobo Larsen
Tine Naja Hauth Larsen
Holdleder, Veterankvinder Tine Naja Hauth Larsen

Økonomi

Klubudviklingsudvalget

Klubudviklingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s klubudviklingsarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget planlægger trænerklurser, rådgiver klubber i forbindelse med anlæg af baner, udvikling af padel i klubben og tiltrækning af spillere i alle aldre.

Alex Handler Laugesen
Næstformand/Vice president Alex Handler Laugesen
Joakim Thörring
Bestyrelsesmedlem(DTF) Joakim Thörring

Ordensudvalget

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DPFs love, regler, reglementer mv.

Marianne Nybroe
Marianne Nybroe

Lovudvalget

Lovudvalget holder løbende øje med og foreslår bestyrelsen ændringer til DPF’s regler og vedtægter der nødvendiggøres af ændringer i lovgivning, Danmarks Idræts Forbunds eller Anti Doping Danmarks regler eller ud fra en sportslig vurdering.

Luk menu
×
×

Kurv