Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie her.

DPF er associeret med Dansk Tennis Forbund(DTF), hvilket i praksis betyder at DPF og DTF samarbejder om udbredelsen af padel. DPF er et selvstændigt forbund med egen økonomi og uden tilskud fra andre idrætsorganisationer.
Gennem samarbejdet med DTF får DPF også adgang til Dansk Idræts Forbund(DIF). DIF yder rådgivning og har bl.a. også forskellige puljer som DPF kan søge gennem DTF.

jf. $14 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 1 suppleant
  • 2 DTF repræsentanter

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen.  Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen formulerer og justerer politikken for DPF’s arbejde på nationalt og internationalt plan. Bestyrelsen udstikker også retningslinier og budget for de enkelte udvalg.

Ole Egholm

Position: Formand
Email: formand@danskpadelforbund.dk

Ole Egholm

Formand

Mads Fuglsang

Position: Næstformand
Email: mf@danskpadelforbund.dk

Mads Fuglsang

Næstformand

Frederik Bentler

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: fb@danskpadelforbund.dk

Frederik Bentler

Bestyrelsesmedlem

Christian Nybroe

Position: Bestyrelsesmedlem
Phone: 6165 5393
Email: cn@danskpadelforbund.dk

Christian Nybroe

Bestyrelsesmedlem

Liv Deleuran-Skjold

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: lds@danskpadelforbund.dk

Liv Deleuran-Skjold

Bestyrelsesmedlem

Lasse Vedersø

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: lv@danskpadelforbund.dk

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent, trives i struktureret kaos og har en stor passion for at hjælpe nye padelspillere i gang med at spille – og for at se mere øvede padelspillere udvikle sig og trives sammen. Short-basic bor jeg i Roskilde og har en knægt på 14 – som ikke spiller padel (endnu)

Hvad hedder/kaldes du?

Lasse Vedersø – kaldes Lasse eller Vedersø – også andre ting, men ikke noget der skal stå nogen steder 🙂

Hvor bor du?

Centralt i Roskilde – tæt på alt.

Hvad laver du i forbundet?

Jeg sidder i bestyrelsen og turneringsudvalget. I turneringsudvalget arbejder vi i øjeblikket med at skabe og strukturere en række turneringer, der skal spilles landet over i løbet af 2020. Derudover arbejder jeg på at skabe og igangsætte en holdturnering for klubber og interesserede hold. Der skal i fremtiden spilles meget mere struktureret padel i Danmark og det håber jeg at kunne medvirke til.

Hvordan opdagede du padel?

Ved et rent tilfælde, da en veninde havde prøvet padel på La Santa i december 2017 og tænkte det lige ville være noget for mig. Jeg vil sige hun havde ret.

Hvad laver du når du ikke spiller padel?

Planlægger padel og passer mit arbejde – eller læser gode bøger.

Hvad ved vi ikke om dig?

Jeg er Anglofil og en rigtig kulturnørd.

Lasse Vedersø

Bestyrelsesmedlem

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent,...

Kai Holm

Position: Bestyrelsesmedlem(DTF)
Phone: (+45)3028 7067
Email: formand@ftutennis.dk

Kai Holm

Bestyrelsesmedlem(DTF)

Joakim Thörring

Position: Bestyrelsesmedlem(DTF)
Phone: (+45)2049 8040
Email: joathoe@gmail.com

Joakim Thörring

Bestyrelsesmedlem(DTF)

Marketing & Sponsorer

Markertingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s marketingssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget forsøger, i samarbejde med DPFs marketingsbeureau, at tiltrække sponsorer til både forbund og enkelte events som turneringer, Clinics og ungdomsarbejde.

Christian Nybroe

Position: Bestyrelsesmedlem
Phone: 6165 5393
Email: cn@danskpadelforbund.dk

Christian Nybroe

Bestyrelsesmedlem

Frederik Bentler

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: fb@danskpadelforbund.dk

Frederik Bentler

Bestyrelsesmedlem

Mads Fuglsang

Position: Næstformand
Email: mf@danskpadelforbund.dk

Mads Fuglsang

Næstformand

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s turneringssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget planlægge og koordinerer ranglisteturneringer for hele året, samt DM for alle aldersgrupper.

Frederik Bentler

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: fb@danskpadelforbund.dk

Frederik Bentler

Bestyrelsesmedlem

Lasse Vedersø

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: lv@danskpadelforbund.dk

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent, trives i struktureret kaos og har en stor passion for at hjælpe nye padelspillere i gang med at spille – og for at se mere øvede padelspillere udvikle sig og trives sammen. Short-basic bor jeg i Roskilde og har en knægt på 14 – som ikke spiller padel (endnu)

Hvad hedder/kaldes du?

Lasse Vedersø – kaldes Lasse eller Vedersø – også andre ting, men ikke noget der skal stå nogen steder 🙂

Hvor bor du?

Centralt i Roskilde – tæt på alt.

Hvad laver du i forbundet?

Jeg sidder i bestyrelsen og turneringsudvalget. I turneringsudvalget arbejder vi i øjeblikket med at skabe og strukturere en række turneringer, der skal spilles landet over i løbet af 2020. Derudover arbejder jeg på at skabe og igangsætte en holdturnering for klubber og interesserede hold. Der skal i fremtiden spilles meget mere struktureret padel i Danmark og det håber jeg at kunne medvirke til.

Hvordan opdagede du padel?

Ved et rent tilfælde, da en veninde havde prøvet padel på La Santa i december 2017 og tænkte det lige ville være noget for mig. Jeg vil sige hun havde ret.

Hvad laver du når du ikke spiller padel?

Planlægger padel og passer mit arbejde – eller læser gode bøger.

Hvad ved vi ikke om dig?

Jeg er Anglofil og en rigtig kulturnørd.

Lasse Vedersø

Bestyrelsesmedlem

Jeg er padelentusiast på 47 år, uddannet pædagog og idrætskonsulent,...

Eliteudvalget

Eliteudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s talent- og elitearbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget udtager spillere til internationale turneringer som EM og VM og laver budget for talent- og elitespillernes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Tore Deleuran-Skjold

Position: Holdleder, Herre
Email: elite@danskpadelforbund.dk

Tore Deleuran-Skjold

Holdleder, Herre

Marianne Rasmussen

Position: Holdleder, Kvinder
Email: elite@danskpadelforbund.dk

Marianne Rasmussen

Holdleder, Kvinder

Veteranudvalget

Veteranudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s veteranarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget udtager spillere til internationale turneringer som EM og VM og laver budget for spillernes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Mikael Thobo

Position: Holdleder, Veteranherrer
Email: veteran@danskpadelforbund.dk

Mikael Thobo

Holdleder, Veteranherrer

Tommy Bay-Hansen

Position: Holdleder, Veteranherrer
Email: veteran@danskpadelforbund.dk

Tommy Bay-Hansen

Holdleder, Veteranherrer

Tine Naja Hauth Larsen

Position: Holdleder, Veterankvinder
Email: veteran@danskpadelforbund.dk

Tine Naja Hauth Larsen

Holdleder, Veterankvinder

Estelle Dehn-Christoffersen

Position: Holdleder, Veterankvinder
Email: veteran@danskpadelforbund.dk

Estelle Dehn-Christoffersen

Holdleder, Veterankvinder

Økonomi

Christian Nybroe

Position: Bestyrelsesmedlem
Phone: 6165 5393
Email: cn@danskpadelforbund.dk

Christian Nybroe

Bestyrelsesmedlem

Klubudviklingsudvalget

Klubudviklingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s klubudviklingsarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget planlægger trænerklurser, rådgiver klubber i forbindelse med anlæg af baner, udvikling af padel i klubben og tiltrækning af spillere i alle aldre.

Ordensudvalget

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DPFs love, regler, reglementer mv.

Mads Fuglsang

Position: Næstformand
Email: mf@danskpadelforbund.dk

Mads Fuglsang

Næstformand

Frederik Bentler

Position: Bestyrelsesmedlem
Email: fb@danskpadelforbund.dk

Frederik Bentler

Bestyrelsesmedlem

Christian Nybroe

Position: Bestyrelsesmedlem
Phone: 6165 5393
Email: cn@danskpadelforbund.dk

Christian Nybroe

Bestyrelsesmedlem

Lovudvalget

Lovudvalget holder løbende øje med og foreslår bestyrelsen ændringer til DPF’s regler og vedtægter der nødvendiggøres af ændringer i lovgivning, Danmarks Idræts Forbunds eller Anti Doping Danmarks regler eller ud fra en sportslig vurdering.