Flere medlemsklubber har svært ved at finde en fornuftig pris på forsikring af deres padelbaner. Dels fordi forsikringsbranchen endnu ikke kender sporten og bliver meget nervøse når man taler om en bane omgivet af 3 m og 4 m højt glas og fordi den enkelte klub ikke har tiden til at finde en god forsikring. 

Dansk Padel Forbund har derfor i samarbejde med Gjensidige Forsikring lavet en gruppeforsikring som nu tilbydes Dansk Padel Forbunds medlemmer. 

Tilbuddet fra Gjensidige Forsikring består af 2 adskilte “pakker”.

  • Løsøre Forsikring af en eller flere baner inkl. glas.
  • Ansvars- og erhvervsforsikring. Dækker bl.a. skader på spillere og medarbejdere. Primært målrettet klubber og centre som ikke er dækket af “Idrættens forsikringer.

Du kan læse mere om de 2 “pakker” i de vedhæftede dokumenter.

En detaljeret forsikringspolice kan rekvireres ved Dansk Padel Forbund her, eller ved at kontakte Jesper fra Gjensidige Forsikring:

Jesper Vinther Jensen
jv@gjensidige.dk
Tlf: +45 8818 6348