Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted fredag, den 21. august 2020 kl. 17:00 i Odense Eventyr Golf/Padel Center, Falen 227, 5250 Odense SV.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Information om bestyrelsens arbejde
  3. Forslag til nye vedtægter for Dansk Padel Forbund.
  4. Valg af ledige poster i bestyrelsen i Dansk Padel Forbund.
  5. Valg af ledige pladser i DPFs ordensudvalg.
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Af hensyn til mad og drikke ved fysisk deltagelse, bedes deltagelse tilkendegivet ved at kontakte formanden senest onsdag den 19. august 2020.

Man kan også deltage online via dette link.

Dagsorden og yderligere materiale til mødet kan hentes her

Vel mødt

Skriv et svar