Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Padel Forbund.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted søndag, den 15. december 2019 kl. 18:00 i The Padel Club på Fabriksvej 12 i Slagelse.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Gennemgang af fremsendte vedtægtsændringer
  3. Afstemning om vedtægtsændringerne

Af hensyn til forfriskninger bedes deltagelse tilkendegivet ved at kontakte os senest torsdag den 12. december 2019.

Materiale til mødet kan hentes her

Vel mødt

Skriv et svar