Dansk Padel Forbund skal i følge vedtægterne afholde min. 4 bestyrelsesmøder om året. Møderne bruges til at diskuttere eksisterende og nye tiltag til glæde for bredde og elite.
Den padelpolitiske situation i ind- og udland bliver også altid vendt til disse møder.

Bestyrelsen har d. 8. april 2020 holdt møde. Mødet blev afholdt i lokaler, venligst stillet til rådighed af, Hippomini.dk, Kokkedal.

Alle mødereferater og årsrapporter kan findes her.

Skriv et svar