Category: Nyhedsbreve

Nyhedsbreve. Posts med denne kategori bliver vist i en liste i højre side af hjemmesiden

Nyhedsbrev nr. 1

Hermed det første nyhedsbrev. Formatet er endnu ikke helt fastlagt.  Vi regner med at udsende et nyhedsbrev ved store begivenheder eller ca. hvert kvartal. DPF – Nyhedsbrev nr. 1 November 2018